Rodzaje i zasady działania czujek antywłamaniowych cz. 3

Rodzaje i zasady działania czujek antywłamaniowych cz. 3

Czujki bezwładnościowe (inercyjne) reagują na inny zakres drgań, niż czujki wibracyjne, dlatego świetnie sprawdzają się jako zabezpieczenie wartościowych przedmiotów, gdyż ich poruszanie wyzwala sygnał alarmowy. Próba forsowania przez włamywaczy drzwi czy okien przy pomocy łomu lub wiertarki wyzwala drgania o wysokiej częstotliwości. Drgania te powodują poruszanie się materiału, do którego jest przymocowana czujka inicjując jej działanie.

Czujki stłuczeniowe szkła są odmianą czujek mikrofonowych. Dzięki zastosowaniu wielostopniowych wzmacniaczy selektywnych czyni je to bardzo wrażliwymi na dźwięk pękania szkła i na uderzenia w szkło podczas jego tłuczenia. Pozostałe dźwięki są filtrowane i nie wywołują w urządzeniu żadnej reakcji. Zabezpieczają one kilka szyb i nie muszą być na nich bezpośrednio montowane.

Czujki magnetyczne zbudowane są z dwóch elementów: kontaktronu bocznego bądź czołowego i magnesu. W przypadku ich rozdzielenia następuje załączenie alarmu. Kontaktrony czołowe zamieszcza się bezpośrednio wewnątrz drzwi lub okien, a boczne na ich powierzchniach. Ponadto dostępne są również kontaktrony garażowe, których nie należy zamieszczać bezpośrednio na drzwiach garażu, z powodu ich dużej wrażliwości na wstrząsy podczas zatrzaskiwania drzwi i przeciągi.

Czujki dualne, jak sama nazwa wskazuje, wykorzystują dwa różne rodzaje detekcji i składają się z dwóch czujek o różnej zasadzie działania zamkniętych w jednej obudowie. Zazwyczaj obie są połączone za pomocą bramki logicznej AND, która załącza sygnał alarmowy jedynie w przypadku, kiedy obydwie z czujek wysyłają sygnał o pojawieniu się zakłócenia. W przypadku czujek połączonych bramką logiczną OR, sygnał wyzwala się już po załączeniu tylko jednego z czujników.

Przyciski napadowe montuje się w miejscach łatwo dostępnych dla osób przebywających w pomieszczeniach, aby w przypadku napadu z łatwością uruchomić sygnał dźwiękowy wciskając przycisk. Tego rodzaju przyciski istnieją również w postaci mobilnej – np. pilota, który pomaga uruchomić sygnał alarmowy z dowolnego miejsca w domu.