Prawidłowy montaż oświetlenia ogrodowego

Prawidłowy montaż oświetlenia ogrodowego

Na oświetlenie składają się między innymi słupki, lampy stojące, kinkiety montowane w elewacji budynku lub na ogrodzeniu, oprawa najazdowa, reflektory, lampki punktowe typu LED. Oprócz świetnego wyglądu, zamontowane oświetlenie musi być również bezpieczne. Dlatego bardzo dużą wagę przykłada się do prac montażowych.

Podłączenie oświetlenia do instalacji domowej

Nim zdecydujemy się na montaż oświetlenia ogrodowego należy przygotować odpowiedni plan przestrzeni. Dlatego instalację elektryczną najlepiej wykonywać jeszcze przed założeniem ogrodu. Pozwoli to na uniknięcie późniejszego rozkopywania istniejących grządek, dróg czy rabat kwiatowych. Montaż wiąże się zazwyczaj z podłączeniem oświetlenia do domowego źródła prądu. Należ zrobić to w odpowiedni sposób, tak aby instalacja elektryczna nie stanowiła zagrożenia dla użytkowników. W związku z tym oświetlenie podłącza się do oddzielnego obwodu chronionego zazwyczaj dwoma rodzajami włączników: nadmiarowo-prądowym oraz przeciwporażeniowym. Do sterowania światłami stosuje się zazwyczaj aparaty działające automatycznie, jednakże należy pamiętać również o umieszonym w domu urządzeniu do ręcznego sterowania.

Jak układać kable?

Do zasilania o niskim napięciu używa się zazwyczaj dowolnego przewodu, który układa się w gruncie na dowolnej głębokości i w dowolny sposób. Aby chronić go przed ewentualnymi uszkodzeniami umieszcza się kabel w specjalnej karbowanej rurce ochronnej. Natomiast w przypadku zasilania oświetlenia ogrodowego napięciem sieciowym 230 V używać należy wyłącznie kabla, który ma odporność napięciową izolacji do 1 kV oraz przekroju żył  2,5 mm2. Wyznaczając trasę, jaką mają biec tego typu kable, należy pamiętać, że nie mogą być ułożone blisko dużych drzew, wzdłuż fundamentów i w odległości mniejszej niż 80 cm od rur wodociągowych.